با اپلیکشن اندروید سایت جدید ترین موزیک ها را از دست ندهید

دانلود کنید : دانلود اپلیکیشن اندروید سایت

جسد این زن که توسط گارگران یک شرکت راه سازی در چین یافت شد بقدری سالم بود که همه آنها تصور کردند که جدیدا دفن شده است

تصاویر: کشف جسد سالم یک زن بعد از ۷۰۰ سال

جسد زن مومیایی شده که در 700 سال پیش دفن شده است بصورت کاملا غیر قابل باور سالم مانده است. این جسد که توسط گارگران یک شرکت راه سازی در چین یافت شد بقدری سالم بود که همه آنها تصور کردند که جدیدا دفن شده است.

کشف جسد سالم یک زن بعد از ۷۰۰ سال

کشف جسد سالم یک زن بعد از ۷۰۰ سال

 کشف جسد سالم یک زن بعد از ۷۰۰ سال

عصر آبادان